Umuminsoniy Madaniy Qadriyatlar


Samarqand davlat chet tillar institutida. Lida umuminsoniy va milliy qadriyatlar. Aynan milliy va umuminsoniy qadriyatlar qadrlangan jamiyatda ijtimoiy. Siyosiy muhit fuqarolik institutlarini. Yoki madaniy muayyanlik. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar qadriyatlarni jamiyat, millat hayotidagio.
Hier sollte eine beschreibung angezeigt werden, diese seite lässt dies jedoch nicht zu. Naviyat haqida tushuncha. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar mavzu. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar. Umuminsoniy qadriyatlar deganda, umumjamiyat, butun insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega bo. Lgan, insoniyatning mavjudligi, o. Shi, buguni va kelajagini, yashashning asosiy yo. Dalari, talab va tartibotlarini, odamlarning eng azaliy orzu. Zida aks ettiradigan qadriyatlar nazarda tutiladi.
Bu esa davlatmizning yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash hamda milliy. Umuminsoniy qadriyatlar insonlarda axloq va madaniyatning ustunligini e. Tirof etishda, ularni turli ijtimoiy. Iqtisodiy tuzumli mamlakatlar hamkorligining umumiy yo. Nalishini hosil qilish va dunyoda sodir bo. Siyosiy ishlarni tushunishda, madaniy. Texnikaviy, harbiy sohani, aloqani mamlakatlar va xalqlarda rivojlantirishda ko. Umuminsoniy qadriyatlar dеganda umumjamiyat, butun insoniyat ushun muhim ahamiyatga ega bolgan, insoniyatning mavjudligi, otmishi, buguni va.